library.macewan.ca

Test Assessed

Løst

Resolved

Overvåkes

Monitoring

Undersøker

Investigating

Problem identifisert

Test

Vurdert

Test assessed