Services

Ute av drift

On-Campus

I drift

Cloud

I drift

Nylig historikk

95,789% oppetid
Ute av drift
Ute av drift
Services / Single Sign-On
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 2 dager!
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 2 dager!
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 1 dag!
Periodevis tjeneste