Services

I drift

On-Campus

I drift

Cloud

I drift

Nylig historikk

98,16% oppetid
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
On-Campus / Parking
Maintenance is coming!
Services / myPortal
Test Issue #1
Services / macewan.ca
Redusert tjeneste
Ute av drift
Services / macewan.ca
Ute av drift
On-Campus / Parking
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ingen hendelser i 2 dager!
Test
Services / Faculty Centre
Test
Ute av drift
Test
Test 2
Services / myPortal
Test Outage
Test Assessed
Test