Services

I drift

On-Campus

I drift

Cloud

I drift

Nylig historikk

95,26% oppetid
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ute av drift
Intermittent performance issues
Ingen hendelser i 1 dag!
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ingen hendelser i 7 dager!
Ute av drift
Services / PeopleSoft