Services

I drift

On-Campus

I drift

Cloud

I drift

Nylig historikk

99,95% oppetid
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ingen hendelser i 7 dager!
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Ute av drift
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ingen hendelser i 4 dager!
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Services / myStudentSystem