Services

Driftavbrott

On-Campus

Drift

Cloud

Drift

Senaste historik

95,789% drifttid
Avbrott
Avbrott
Services / Single Sign-On
Avbrott
Services / myStudentSystem
Avbrott
Services / PeopleSoft
Periodisk tjänst
Inga händelser på en dag!
Periodisk tjänst
Periodisk tjänst
Inga händelser på en dag!
Periodisk tjänst
Inga händelser på 2 dagar!
Periodisk tjänst
Inga händelser på en dag!
Periodisk tjänst
Periodisk tjänst
Periodisk tjänst
Periodisk tjänst
Inga händelser på 2 dagar!
Periodisk tjänst
Inga händelser på en dag!
Periodisk tjänst